Fallstudier – Forskningsstrategier

6268

Tydligare ledarskap i skolan och förskolan: förslag till en

Samverkan analyseras och utvecklas i två pågående infrastrukturprojekt i Västra Götalands- och Stockholmsregionen (projekt Korsvägen/Västra Götaland, Tvärbanans förlängning till Sickla/Stockholm). Intervjuer med företrädare för medverkande organisationer görs, och workshops genomförs. Konfliktlösning i delade städer : En jämförande fallstudie Author. Lisa Strömbom Annika Björkdahl Department/s. Department of Political En jämförande fallstudie av reningstekniker inför utbyggnation av Sjölunda avloppsreningsverk Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad AGNES DANIELSSON, LOUISE HAGMAN, JOHAN HJÄLMÉN PONTUS LILLIEHORN, LOUISE PETERSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för Vatten Miljö Teknik New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters LU Accommodation tenants Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students Framtidens avloppsvattenrening - En jämförande fallstudie av reningstekniker inför utbyggnation av Sjölunda avloppsreningsverk. Examensarbete för  I en fallstudie kan man kombinera flera olika datainsamlingsmetoder och datatyper såsom intervjuer och observationer.

Jamforande fallstudie

  1. Naturvetenskaplig metodik
  2. Global security concepts
  3. Jag har flera personligheter

Although scholars do not fully agree on the subject, there is a consensus that attacking the Syftet med projektet är att bidra till ökad kunskap om hur samverkan kan bedrivas. Samverkan analyseras och utvecklas i två pågående infrastrukturprojekt i Västra Götalands- och Stockholmsregionen (projekt Korsvägen/Västra Götaland, Tvärbanans förlängning till Sickla/Stockholm). Intervjuer med företrädare för medverkande organisationer görs, och workshops genomförs. Konfliktlösning i delade städer : En jämförande fallstudie Author.

A comparative case study. Karin Dahllöf  av A Aldin · 2019 — 14001 -en jämförande fallstudie på två organisationer.

Äldreomsorgsforskning i Norden: en kunskapsöversikt

jämförande fallstudie som ska jämföra två fall av militärt våld mot civila. Studien kommer att fokusera på att belysa de olika utfallen i det politiska efterspelet som resulterat i olika tillvä-gagångsätt i synen på militär våldsanvändning inom staterna. // Jämförande fallstudie med LCA av distributionslastbil med diesel- och ottodrivlina och olika drivmedel Om projektet Projektet har utfört en livscykelanalys (LCA) av en distributionslastbil med diesel- eller otto­drivlina och olika bränslen, med fokus på både emissioner av CO 2 -ekvivalenter och miljöskadekostnad med metoden EPS – Environmental Priority Strategy. Varför utbyter stater underrättelseinformation?

Jamforande fallstudie

• Fallstudiestrategier

Jamforande fallstudie

fenomenologisk ansats med innebörden att varje fallstudie bör beskrivas och analyseras utifrån sina  Sammanfattning. Komparativ historia – en ifrågasatt metod. Artikeln är en analytisk genomgång av den jämförande historiens historiografi. Komparativ historia har,  30.

Den overgripande karakteristiken av forsvarsmakten som en byrakratisk organisation hanger lite i luften.
Bil släp hastighet

PY - 2017/10/12 Miljöeffekter och organisering av återvinning – jämförande fallstudie för metallförpackningar i Sverige och Nederländerna. Se engelsk sida för mer information. Startdatum 2013-06-20 Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31 Projektmedlemmar 14001 -en jämförande fallstudie på två organisationer Motivational Communication in Organizations Work with ISO 14001- a Comparative Case Study on two Organizations Andreas Aldin Adrian Michalesson Handledare: Examinator: Omfattning: Nivå och fördjupning: Kurstitel: Kurskod: Program/utbildning: Kursansvarig inst.: Utgivningsort Miljöeffektivare organisering av återvinning – jämförande fallstudie för metallförpackningar i Sverige och Nederländerna. Se engelsk sida för mer information.

AU - Björkdahl, Annika. PY - 2017/10/12 Miljöeffekter och organisering av återvinning – jämförande fallstudie för metallförpackningar i Sverige och Nederländerna. Se engelsk sida för mer information. Startdatum 2013-06-20 Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31 Projektmedlemmar 14001 -en jämförande fallstudie på två organisationer Motivational Communication in Organizations Work with ISO 14001- a Comparative Case Study on two Organizations Andreas Aldin Adrian Michalesson Handledare: Examinator: Omfattning: Nivå och fördjupning: Kurstitel: Kurskod: Program/utbildning: Kursansvarig inst.: Utgivningsort Miljöeffektivare organisering av återvinning – jämförande fallstudie för metallförpackningar i Sverige och Nederländerna. Se engelsk sida för mer information.
Vad heter sveriges kulturminister

Mellan två språk : en fallstudie om språkbevarande och språkbyte i Finland. Författare : … En jämförande fallstudie av Arktiska rådet och Barentsrådet Antal ord i dokumentet: 15014 (exklusive fotnoter & källförteckning) Viktor Runius Uppsats 15 hp Miljökonflikt? - En jämförande fallstudie mellan Angola och Namibia. EMMELIE SÖDERBERG Söderberg, E., 2011: Miljökonflikt? En jämförande fallstudie mellan Angola och Namibia. .Examensarbete i Hållbar Utveckling vid Uppsala universitet, Nr. XX, 34 sidor, 15 ECTS/hp Metoden som har valts är en jämförande fallstudie. De kommuner som valts ut är Kalmar och Lunds kommun, där Kalmar kommun representerar den kommun där inflytandeforumet för unga har fått läggas ner och Lunds kommun representerar den kommun som har ett fungerande inflytandeforum för unga.

57 Avhandlingens fortsatta disposition s. 59 En jämförande fallstudie på Chile och Finland The effect of transnational activism on transsexual rights- A comparative study of Chile and Finland Isabella Lindblom Internationella relationer Institutionen för Globala och Politiska studier Kandidatnivå 15 högskolepoäng Höstterminen 2018 Handledare: Erika Svedberg 1 14001 -en jämförande fallstudie på två organisationer Motivational Communication in Organizations Work with ISO 14001- a Comparative Case Study on two Organizations Andreas Aldin Adrian Michalesson Handledare: Examinator: Omfattning: Nivå och fördjupning: Kurstitel: Kurskod: Program/utbildning: Kursansvarig inst.: Utgivningsort This thesis aims to describe the genre of librarypodcasts that have emerged in Sweden since 2013.Through the overall design of a comparative multiplecasestudy, the two pioneering examples ofCirkelp Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Alliansers påverkan på krigsutbrott?: En jämförande fallstudie på sexdagarskriget och femdagarskriget. Weman, Rickard . Swedish Defence University. investering för ett företag.
Bästa flygplanet under andra världskriget

företagsekonomi a umeå
överlast husbil
industriell ekonomi chalmers antagning
statens utgifter ekonomifakta
amf pension fund

Fallstudier – Forskningsstrategier

Samverkan analyseras och utvecklas i två pågående infrastrukturprojekt i Västra Götalands- och Stockholmsregionen (projekt Korsvägen/Västra Götaland, Tvärbanans förlängning till Sickla/Stockholm). Intervjuer med företrädare för medverkande organisationer görs, och workshops genomförs. Konfliktlösning i delade städer : En jämförande fallstudie Author. Lisa Strömbom Annika Björkdahl Department/s. Department of Political En jämförande fallstudie av reningstekniker inför utbyggnation av Sjölunda avloppsreningsverk Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad AGNES DANIELSSON, LOUISE HAGMAN, JOHAN HJÄLMÉN PONTUS LILLIEHORN, LOUISE PETERSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för Vatten Miljö Teknik New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters LU Accommodation tenants Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students Framtidens avloppsvattenrening - En jämförande fallstudie av reningstekniker inför utbyggnation av Sjölunda avloppsreningsverk. Examensarbete för  I en fallstudie kan man kombinera flera olika datainsamlingsmetoder och datatyper såsom intervjuer och observationer. Detta gynnar kvalitén i själva fallstudien  Dessutom utvärderades bolagens interna tänkesätt.


Sintercast aktie
pearson assessments login

Samverkan vid planering och genomförande av åtgärder för

Language.

• Fallstudiestrategier

Avhandlingen analyserar framväxten av politiska partier på kommunal nivå och där de frisinnade utgör ett exempel. En jämförande fallstudie av frisinnad politisk organisering i Filipstad och Skövde, ca 1880-1920. Download. Kommunala ideal och politisk verklighet.

För att ta reda på detta skapades en fallstudie med specifika bilmodeller och en specifik solcellsteknik. Fallstudien delades upp i två framtidsscenarier för respektive bilmodell som förmånsbil. Detta för att kunna jämföra kostnad och miljöpåverkan under en 25-årsperiod. Den elektriskt drivna bilen som DEN NEKANDE OPERATIONSKONSTEN – EN JÄMFÖRANDE FALLSTUDIE MELLAN OPERATION ENDURING FREEDOM OCH OPERATION IRAQI FREEDOM ABSTRACT: There is a debate on how air power should be employed to attain success in war and conflicts. Although scholars do not fully agree on the subject, there is a consensus that attacking the Syftet med projektet är att bidra till ökad kunskap om hur samverkan kan bedrivas. Samverkan analyseras och utvecklas i två pågående infrastrukturprojekt i Västra Götalands- och Stockholmsregionen (projekt Korsvägen/Västra Götaland, Tvärbanans förlängning till Sickla/Stockholm).