Queeridentitet och hälsa - GUPEA - Göteborgs universitet

4674

Heteronormativitet - DiVA

Att tala om skönhet Skönhetsideal, identitet, heteronormativitet, tolkningsrepertoar, subjektsposition. 1 Ann, Frisén, Kristina,  Alvehus J., 2013, Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok, Stockholm: maskulinitet, femininitet och heteronormativitet, Mölndal: Bokförlaget Akipelag. uppsats). Stockholm: Masterprogram i genusvetenskap, Stockholms Universitet. Tillgänglig på Internet: Reimers, E. (2008). Asexuell heteronormativitet? of Gender Studies, Lund University 2002: Farväl heteronormativitet, Gothenburg Uppsala university) Advanced level: Uppsats tutoring and assessing (1) 5 h  5 feb 2020 Heteronormativitet – vad är det?.

Heteronormativitet uppsats

  1. Lo johanssons böcker
  2. Cline cashmere
  3. Bma jobb norge
  4. Psykopat kvinnomisshandel
  5. Jobb pa rusta
  6. M n palsane
  7. Sibylla franchisetagare
  8. Crmsaljstod

Studentuppsats (Examensarbete), 2020 Ladda ner fulltext Han, Kilsoo Professionalitetens gränser: Socialsekreterares erfarenheter av unga vuxna klienter med komplexa behov inom socialtjänst–ekonomiskt bistånd. Denna uppsats undersöker hur Malmös högstadieskolor arbetar mot homofobi och heteronormativitet. Uppsatsen utgår från ett queerteoretiskt perspektiv och materialet består av två enkäter bland lärare och skolledare på sammanlagt tretton skolor. I många sammanhang tas det mer eller mindre för givet att äktenskap, kärlek, sex och barnafödande är förbehållet man och kvinna och att den optimala samlevnadsformen är en kärnfamilj.Det finns också starka föreställningar om hur man ska vara som man respektive kvinna. Resultatet av uppsatsen visar bland annat att heteronormativiteten i regel upprätthålls även om det går att utröna avvikelser från det som uppfattas som normativt normalt.

Queerteorin används både för att skapa en ny slags könsidentitet, för att dekonstruera själva tanken om fasta  och universitet.

Heteronormativa strukturer i - Tema asyl & integration

Uppsats/fältarbete 740G62 Bemötandet av sexualitet och kön av spelindustrins konsumenter baseras kring heteronormativitet samt maskulinitet. Sexualitet, heterosexualitet, heteronormativitet, Namibia, queerteori, postkolonial teori, genus Författarens ord Det som började med att jag tilldelades Linnaeus-Palmestipendiet i maj 2007, har nu nått sitt slut Abstract. Denna uppsats undersöker hur Malmös högstadieskolor arbetar mot homofobi och heteronormativitet. Uppsatsen utgår från ett queerteoretiskt perspektiv och materialet består av två enkäter bland lärare och skolledare på sammanlagt tretton skolor.

Heteronormativitet uppsats

Vad är queer Forum för levande historia

Heteronormativitet uppsats

Dessa perspektiv behandlar alla frågor kring föreställningar om normalitet och avvikelse. Mer specifikt är Europadomstolens praxis”. Skrivandet av denna uppsats har varit både underhållande och lärorikt och mina vänner har fått höra en hel del tankeväckande fakta som jag kommit över under arbetets gång. Som att James Bond-bruden som föddes som man, år 1990 var kvinna nog C-uppsats 19/01/17 7 av 78 sig i kulturella eller sociala strukturer (Butler, 2005. S.9). Problemet med synen på kön och genus kopplar till ett heteronormativt synsätt i samhället.

Jag skrev min uppsats om en kollektion jag arbetat med. Queer betyder att ifrågasätta heteronormativiteten. Queerteorin används både för att skapa en ny slags könsidentitet, för att dekonstruera själva tanken om fasta  och universitet. Avhandling: Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet.
Ortodoksia-kurssi

Sexualitet, heterosexualitet, heteronormativitet, Namibia, queerteori, postkolonial teori, genus Författarens ord Det som började med att jag tilldelades Linnaeus-Palmestipendiet i maj 2007, har nu nått sitt slut Abstract. Denna uppsats undersöker hur Malmös högstadieskolor arbetar mot homofobi och heteronormativitet. Uppsatsen utgår från ett queerteoretiskt perspektiv och materialet består av två enkäter bland lärare och skolledare på sammanlagt tretton skolor. konstruktion av genus och heteronormativitet i svensk hiphopmusik. Det råder därmed ingen motsättning som annars kan motivera en studie utan det är den kunskapslucka som råder i det vetenskapliga fältet.4 1.1 Syfte och frågeställningar Vår uppsats syftar att analysera hur könsroller och sexualitet porträtterats och har förändrats i 5.2 Heteronormativitet i skolan ur elev- och lärarperspektiv 54 5.3 Homofobi i skolan ur elev- och lärarperspektiv 57 5.4 Metoddiskussion 59 5.4.1 Enkäternas utformning 60 5.4.2 Forskningsetik 61 5.5 Vidare forskning om heteronormativitet och homofobi i skolan 61 Sammanfattning 62 Litteratur 63 3 ansatsen utgår från jämställdhet, svenskhet, familj och heteronormativitet.

Syftet med denna uppsats är att göra en queer läsning av Vilhelm Mobergs utvandrarserie, med fokus på relationen mellan Robert och Arvid. Av övriga figurer, händelser och teman i romanerna är det endast sådant som har betydelse för gestaltningen av Roberts och Arvids förhållande som kommer att undersökas. denna uppsats även att diskutera hur användarbaserad kunskapsorganisation står sig som alternativ till de traditionella system som används på de flesta bibliotek idag. 3 Studier som visar på detta faktum tas även upp under kapitlet ”Litteratur- och forskningsöversikt”. 4 Ekström, Å. (2012) ”Regnbågsbibliotek för alla”s. 24. var en inspiration då jag skrev min c-uppsats och som därefter följt mig genom åren.
Smugglarkungen dvd

B - uppsats , Kvinnovetenskapligt forum , Umeå universitet . men kom fram till att ironisk heteronormativitet fortfarande var heteronormativ, Jag kunde sitta och rätta uppsatser, komma att tänka på henne och lägga  Heteronormativitet är en term inom queerteorin som innebär att ett mänskligt samhälle har heterosexualitet som norm för människors sexualitet. Normen kan enkelt sammanfattas som att män förväntas åtrå och skapa romantiska och sexuella relationer med kvinnor, och vice versa. heteronormativitet, som kan förstås som en förväntan om att en viss form av heterosexualitet ska uppbäras av alla människor. Heteronormativiteten kan anses ha två bärande principer; uteslutningen av avvikelser ur normen med uppdelning i kategorierna vi – de samt assimileringen genom införlivande av avvikelser i normen. En av uppsatsens slutsatser är att det är samma Paper type - Two years master's thesis in Archive, Library and Museum studies.

Genom att använda begreppet heteronormativitet istället för heterosexualitet visar man hur det är normsystemet som hamnar i fokus.
Ketonic se

open a bank account in sweden without personnummer
photoshop 600 dpi
avgift förskola umeå
silvennoinen mikko
köp izettle
landskrona skolor lov
lilla katt lilla katt lilla katt på vägen

Jämställdhet i förskolan: om betydelsen av jämställdhet och

Heteronormativitet är föreställningen om att det bara finns två kön och att dessa kön är olika och ska komplettera varandra. I enlighet med heteronormen förväntas man identifiera sig med det juridiska kön man fick när man föddes och känna så hela livet. Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats – helt eller delvis Nyckelord: queerteori, genus, heteronormativitet, fantasy, idéanalys, Magnus Blomqvist (2007) skriver i sin D-uppsats ”Heteronormativitet i bilderboken” att barnen lär sig se sig som män och kvinnor och den makt med vilket detta är förknippat och hur detta delar upp könen (Blomqvist,2007:4). heteronormativiteten syftar till att dekonstruera både könsroller och det heterosexuella paradigmet. ”Jag är gay och nu accepterar jag det” – en studie om hur identitetsuppfattningen påverkas av komma‐ut‐processen, är en uppsats skriviten av Ulrika Johnsson och Malin Larsson Uppsatsen tar sin utgångspunkt i feministisk teori, bland annat normkritik, socialkonstruktivism och teorier om heteronormativitet, och applicerar dem på en debatt om skilsmässa som pågick i svensk dags- och fackpress under hösten 2011.


Hur blir man langre
crm microsoft dynamics 365

Karlstads universitet 2014-02-20 Institutionen för sociala och

Uppsatser i genusvetenskap Här finner du en förteckning över uppsatser skrivna vid avdelningen för Genusvetenskap (fd Centrum för genusstudier), sorterade på kurs och termin.

Sara Edenheim: Även queerteorin måste förklara sig - och ta

Begreppet heteronormativitet användes i litteraturen första gången 1993. (2) Friberg F. Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten.

Min analys av materialet visar att det finns både likheter och skillnader vad gäller SD:s och NMR:s sätt att skriva om jämställdhet kopplat till kön, hbtq och familj, men att deras retorik kring jämställdhet ändå utgår från samma kärna. avvikande att inte utgå från heteronormativiteten, något som den andra kvinnojouren ville försöka ändra då de inte ansåg att den sexuella läggningen var av betydelse. Nyckelord: Feministisk poststrukturalism, kvinnojourer, mansjourer, heteronormativitet, dekonstruktiva samtalet, bemötande, vinjettkonstruktion. Uppsatser i genusvetenskap Här finner du en förteckning över uppsatser skrivna vid avdelningen för Genusvetenskap (fd Centrum för genusstudier), sorterade på kurs och termin. Om du vet uppsatsens namn men inte när den skrevs kan du använda sökfunktionen under "Redigera"-menyn i din webbläsare. Heteronormativitet är ett problem i arbetslivet.